En ud af 8 graviditeter starter som en tvillingegraviditet

Nyere undersøgelser viser, at der undfanges langt flere tvillinger end hidtil antaget. Dette skyldes, at mange tvillingegraviditeter ender med fødslen af ét barn. Medtvillingen aborteres i løbet af første trimester og fostret absorberes af moderens krop. Ofte opdrager moderen derfor slet ikke, at hun oprindelig var gravid med tvillinger. I nogle tilfælde rapporteres der om, at moderen oplever en spontan abort og så tror hun, at hun ikke længere er gravid. Senere mærker hun så alligevel pludseligt liv (i de tilfælde, hvor den spontane abort ikke opfølges af en udskrabning).

Disse tvillingeundfangelser, der ender med fødsel af ét barn, kaldes “forsvunden tvillings syndrom”. Eftersom mange kvinder ikke opdager, at de har haft “forsvunden tvillings syndrom”, er det naturligvis vanskeligt, at sige noget præcist om, hvor hyppigt det forekommer. Meldinger fra forskellige sygehuse i udlandet, hvor tvillingegravide får hyppige ultralydsundersøgelser svinger fra 0 forekomster til 78% af alle tvillingegraviditeter.

Generelt er der i dag enighed om, at cirka 1 ud af 8 graviditeter starter som en tvillingegraviditet og at der er 6 “enlige tvillinger” for hvert levendefødte tvillingepar.
Mange børn har altså oprindelig været tvillinger og mange forældre har oprindelig været tvillingeforældre – uden at vide det.