Retningslinier for skoler og institutioner

Der findes ingen internationale retningslinier for tvillinger eller flerlinger i skole. Sådanne universelle retningslinier ville også have vanskeligt ved at passe på de enkelte landes meget forskellige skolesystemer. Med udgangspunkt i et review af den samlede forskning på området kan det ikke anbefales, at have en fast politik mht. om tvillinger skal gå i hver sin eller samme klasse. Tvillinger kan ikke sammenlignes med søskende i almindelighed, deres relation og deres sociale udviklingsvilkår adskiller sig betydeligt herfra.

Følgende kan være en hjælp til skole- og institutionspersonale i forhold til deres måde at møde tvillinger på:

 1. Tvillinger har ikke som udgangspunkt brug for, at være hver for sig for sig. Alle mennesker udvikler sig via deres relationer, og tvillingeskabet kan være en kæmpe ressource for mange børn
 2. Tvillinger trækker ofte på hinanden i nye og fremmede omgivelser samt når der er noget, der er svært, og de kan have brug for at kunne holde øje med at hinanden har det godt.
 3. Tryghed og nærhed er ikke det samme som afhængighed. Tvillingernes særlige forhold og indbyrdes behov for nærhed bør respekteres, men ikke gives unødig opmærksomhed.
 4. Skole-hjem samarbejdet kræver mere tid, fordi der er tre faktorer, at tage højde for: To individuelle børn og deres særlige forhold / indbyrdes dynamik i relation til klassen i øvrigt
 5. Giv hvert barn sin egen besked med hjem, frem for at lade den ene være budbringer for begge.
 6. Tvillinger har heller ikke ansvar for, at den anden har orden i sine ting eller lavet sine lektier.
 7. Tvillinger skal ikke deles om f.eks. én fødselsdagssang eller klassens bamse, når den gå tur blandt børnene eller deles om kagebagning til klassestime, når det går på tur.
 8. Tvillinger er mere synlige i børnegruppen, og det er derfor let at tænke, “er det nu tvillingerne igen”, selvom det lige før var den ene og nu er den anden, der gør sig bemærket på godt eller ondt.
 9. Lær hvem, der er hvem i det skjulte. Tvillingerne skal ikke stå model til omverdens kommentarer om deres ligheder / forskelligheder – de er hver især unikke mennesker, deres unikke identitet skal ikke devalueres til at handle om enkeltstående fysiske forskelle.
 10. Omtal dem ikke som ”tvillingerne” eller andre par-betegnelser – brug deres navne.
 11. Accepter ikke at de svarer for hinanden, afbryder hinanden eller taler i munden på hinanden. Hver skal have sin taletid i ro og fred.
 12. Ros og Ris ikke begge ud, hvis det kun vedrører den ene og vær opmærksom på, at det er rette modtager, og du ikke har byttet rundt.
 13. Tvillinger kan være særligt sårbar overfor ros og ris, som tilfalder deres medtvilling (med børn generelt er anerkendelse en meget bedre vej at gå end ros og ris).
 14. Sammenlign det enkelte tvillingebarn med sine egne tidligere præstationer (eller med andre jævnaldrende) – ikke med medtvillingen.
 15. Lad være med at tage for givet, at dét den ene vil / kan også gælder den anden.
 16. Respekter, at tvillinger har forhøjet retfærdighedssans og kan føle en dyb krænkelse ved ikke at få lov til det samme som sin medtvilling. Vi hensyn når muligt og vis medfølelse overfor livets uundgåelige uretfærdigheder, når de f.eks. ikke begge kan læse samme side højt.
 17. Respekter og accepter både forskelle og ligheder – tvillingebørn kan udtrykke deres individualitet både ved at være lig med og forskellig fra deres medtvilling.
 18. Tvillingers indbyrdes dynamik kan svinge. Når læreren f.eks. møder tvillingerne ved skolestart, er den ene måske mere social, moden, lærenem mv. end den anden. Det er ikke nødvendigvis udtryk for personlighedsmæssige forskelle, det kan også være udtryk for de naturlige udsving som tvillingeforældre ofte oplever hos deres børn. Hvis børnene var startet i skole 6 måneder tidligere eller senere havde rollefordelingen måske været omvendt.
 19. Tanker om lighed, forskellighed, indbyrdes rollefordeling, f.eks. “den boglige” / “den fysiske” skal ikke siges højt eller diskuteres ml. kollegaer eller andre voksne – hypoteser kan blive selvopfyldende profetier.
 20. Sæt ikke per automatik tvillinger sammen og sæt dem heller ikke per automatik hver for sig – vær fleksibel og tag udgangspunkt i det enkelte tvillingepar frem for universelle antagelser om tvillinger.
 21. Tvillinger er ofte populære i børnegruppen og kan være rolle modeller for inklussion, fordi de ofte villigt inddrager alle i deres leg. Alligevel kan tvillinger have brug for støtte i at danne venskaber. Hvis tvillinger bliver afvist af de andre børn, opgiver tvillinger ofte det sociale samvær med andre og søger hinanden. Det er en utryghedsreaktion, for tvillinger har ikke nok i hinanden.
 22. Nye kammerater kan opleve det overvældende at forholde sig til to på én gang, bl.a. fordi søskendekonflikter er mere voldsomme end konflikter mellem jævnaldrende venner, og børn er uvante med søskendekonflikter i en jævnaldrende børnegruppe. Mind kammeraterne om, at tvillinger er søskende og er meget mere samarbejdende omkring konflikter med deres ikke-søskende venner.
 23. Majoriteten af tvillinger af samme køn (især enæggede) er bedste venner og har en eller flere fælles bedste venner, som de uproblematisk deler.
 24. Vær opmærksom på, at når tvillinger står alene sammen udenfor gruppen, er de socialt set lige så alene, som hvis ét barn stod alene. Et barn alene er blot mere synligt alene end to tvillinger alene.
 25. Tror ikke, at tvillinger er som alle andre søskende eller som alle andre jævnaldrende bedste venner. Tvillinger har en livslang, central og betydningsfuld rolle i hinandens liv og hvordan deres indbyrdes dynamik påvirkes har stor betydning herfor, derfor er et tæt skole-hjem samarbejde vigtigt.
Dette indlæg blev udgivet i Skolebarn og tagget , , af Helle Birkholm-Buch. Bogmærk permalinket.

Om Helle Birkholm-Buch

Helle er autoriseret psykolog, cand.psych. og har arbejdet med tvillinger og tvillingefamilier siden 2000. Hun har vundet The Galton Award på Den Internationale Kongres for Tvillingeforskning i 2004 for sin nationale undersøgelse af kommunale tilbud til flerlingefamilie. I 2012 har Helle holdt oplæg om betydningen af tvillingers indbyrdes forhold i forbindelse med skolestart på Den Internationale Kongres for Tvillingeforskning. Dertil er Helle selv mor til tvilinger. Helle har psykologklinikken http://www.Familie-Terapi.info i København, hvor hun arbejder med individuel, par- og familieterapi samt arrangerer workshops om tvillinger særligt for tvillingeforældre og tvillingegravide. Derudover tilbyder Helle forældrerådgivning samt supervision og konsultativ bistand til skoler, institutioner og pædagogisk psykologisk rådgivning. Helle er en efterspurgt foredragsholder og har i mange år været med i VIP-gruppen i Dansk Center for Undervisningsmiljø.