Mødre taler forskelligt med deres drenge og piger

Dreng/pige tvillinger adskiller sig som tvillingetype ved at børnene møder forskellige kønsrolleforventninger, som kan understøtte tvillingebørnenes udvikling i retning af forskellige interesser, venner og personlige egenskaber.

Kønsforskelle indbyder til forskellige måder at opleve sig selv på og forskellige måder at handle på. Disse forskelle kan understøtte dreng/pige tvillingebørns individualitet, men forskellene kan også blive selvopfyldende profetier, hvis forældre og omgivelser lægger meget vægt på netop tvillingeparrets kønsforskelle.

Hvis f.eks. traditionelle feminine kvaliteter som omsorg bliver overset hos drengen og/eller traditionelle maskuline kvaliteter som f.eks. handlekraft bliver overset hos pigen.

Nu har en amerikansk undersøgelse undersøgt om mødre taler forskelligt med deres børn alt afhængig af, om det er piger eller drenge. Og det viste sig at være tilfældet: Forældre taler ikke alene om forskellige ting med deres børn (afhængig af bl.a. kønsspecifikke interesser), men også måden forældre taler med deres børn på er forskellig afhængig af børnenes køn – især når der tales om følelser. Og det vil naturligvis især kunne påvirke dynamikken hos tvillinger af hvert sit køn.

Undersøgelsen fandt, at mødre havde større tendens til at støtte og forsøge at uddybe årsagerne til følelser som sårethed/tristhed hos deres døtre, mens mødrene i højere grad opfattede sårethed/tristhed hos deres sønner, som et udtryk for, at drengen ikke kunne få sin vilje.

Også mht. mødrenes håndtering af følelser af vrede viste undersøgelsen kønsforskelle: Mødrene accepterede i højere grad vrede hos drenge, hvorimod de langt hyppigere opfordrede piger til forsoning. Dette er interessant fordi andre undersøgelser peger på, at piger generelt er mere forsonende, når de har konflikter med jævnaldrende end drenge, som oftere er mere konflikteskalerende – hvilket i øvrigt også gælder tvillinger.

Overordnet fandt de amerikanske forskere at pigernes følelser og reaktioner generelt forklaret som noget, der skyldtes et samspil med f.eks. et andet barn, hvorimod drengenes følelser og reaktioner blev forklaret med årsag i ting eller begivenheder i omgivelserne. Kun sjældent blev andre mennesker nævnt som årsag til drenges følelser.

Det betyder, at mødre generelt opfatter drenges følelser meget individuelt, mens pigers følelser i højere grad opfattes i relation til socialt samspil med andre. Hvorvidt de samme forskelle gør sig gældende i fædres kommunikation med deres døtre og sønner melder undersøgelsen ikke noget om.

Piger er generelt hurtigere udviklet end drenge. Det kan komme til udtryk i forhold til tidligere udvikling af sprog og sociale kompetencer og mere modne lege og kan påvirke tvillingernes indbyrdes dynamik i forhold til bl.a. sociale færdigheder.

Hos dreng/pige tvillinger kan kommunikationsmønstre som især styrker pigens frem for drengens socialitet og samspil være med til forstærke de eventuelle udviklingsmæssige fordele som pigen kan have sprogligt og socialt og det er en opmærksom som er værd at have med i forhold til især tvillinger af hvert sit køn.

 

Dette indlæg blev udgivet i Familien og tagget , , af Helle Birkholm-Buch. Bogmærk permalinket.

Om Helle Birkholm-Buch

Helle er autoriseret psykolog, cand.psych. og har arbejdet med tvillinger og tvillingefamilier siden 2000. Hun har vundet The Galton Award på Den Internationale Kongres for Tvillingeforskning i 2004 for sin nationale undersøgelse af kommunale tilbud til flerlingefamilie. I 2012 har Helle holdt oplæg om betydningen af tvillingers indbyrdes forhold i forbindelse med skolestart på Den Internationale Kongres for Tvillingeforskning. Dertil er Helle selv mor til tvilinger. Helle har psykologklinikken http://www.Familie-Terapi.info i København, hvor hun arbejder med individuel, par- og familieterapi samt arrangerer workshops om tvillinger særligt for tvillingeforældre og tvillingegravide. Derudover tilbyder Helle forældrerådgivning samt supervision og konsultativ bistand til skoler, institutioner og pædagogisk psykologisk rådgivning. Helle er en efterspurgt foredragsholder og har i mange år været med i VIP-gruppen i Dansk Center for Undervisningsmiljø.