En eller to kontaktperson(er) til tvillinger i institution?

Når børn starter i pasning (dagpleje, vuggestue eller børnehave) har de brug for en tryg base, som de kan bruge til at udforske de nye omgivelser ud fra. Derfor har børn brug for at få etableret en god kontakt til én bestemt pædagog, som de kan knytte sig til og føle sig trygge ved, når mor/far efter indkøringstiden ikke længere er der.

Det kan være en fordel, at det er den samme pædagog som tvillingerne/trillingerne får som kontaktperson, især hvis de starter på samme stue. Hvis de har samme kontaktperson, vil de evt. kunne føle sig mere trygge ved at opleve, at deres medtvilling også er tryg ved vedkommende.

Desuden vil tvillingerne/trillingerne alt andet lige ikke vil kunne undgå at skulle forholde sig til hinandens kontaktpersoner og så i en eller anden udstrækning skal forholde sig til to voksne frem for én. På den anden side kan det naturligvis være en fordel, at de på denne måde næsten får to kontaktpersoner hver.

Undersøgelser peger på, at fagfolk oplever, at det kan være vanskeligt at lære det enkelte barn at kende, når medtvillingen hele tiden er i nærheden. Tvillingers evt. behov for tryghed i hinanden i forbindelse med nye, uvante tilpasningssituationer bør dog prioriteres først. De enkelte tvillingebørn er jo netop dem, de er, i kraft af deres tvillingeskab, og tvillinger bør forstås og læres at kende på deres egne præmisser – både som individer og som par. En enkelt undersøgelser peger på, at tvillinger i samme børnegruppe ikke er mindre opsøgende i forhold til kontakt til de voksne, end tvillinger i hver sin børnegruppe.

Hvis pædagogerne tager på udflugter med en lille håndfuld børn hver, vil der med to forskellige kontaktpersoner kunne opstå situationer, hvor den ene af tvillingerne/trillingerne skal på udflugt uden den anden. For nogle tvillinger er det uproblematisk, men for nogle kan det give anledning til mere eller mindre uro og utryghed, som f.eks. kan komme udtryk ved hæmmet, tilbagetrukket adfærd, uafsluttede og afbrudte aktiviteter eller kontinuerlig søgen efter medtvillinger a la “…Mads?, hvor er Mads..?”. Tvillingernes evt. behov for at have trygheden vil aftage efterhånden som de bliver trygge ved de andre børn, rammerne og de voksne.

Prøv at tale med institutionen om disse overvejelser på forhånd, og vær opmærksom på, at nogle børn knytter sig meget hurtigt til andre, mens andre har brug for længere tid. Mange tvillinger trækker på hinanden som en tryg base, og kan derfor have lettere ved indkøring i institution, men det er ikke en selvfølge. Hvor lang tids indkøring, der er behov for, bør altid være afhængig af det enkelte barn.

Dette indlæg blev udgivet i Børnehavebarn, Tumling og tagget af Helle Birkholm-Buch. Bogmærk permalinket.

Om Helle Birkholm-Buch

Helle er autoriseret psykolog, cand.psych. og har arbejdet med tvillinger og tvillingefamilier siden 2000. Hun har vundet The Galton Award på Den Internationale Kongres for Tvillingeforskning i 2004 for sin nationale undersøgelse af kommunale tilbud til flerlingefamilie. I 2012 har Helle holdt oplæg om betydningen af tvillingers indbyrdes forhold i forbindelse med skolestart på Den Internationale Kongres for Tvillingeforskning. Dertil er Helle selv mor til tvilinger. Helle har psykologklinikken http://www.Familie-Terapi.info i København, hvor hun arbejder med individuel, par- og familieterapi samt arrangerer workshops om tvillinger særligt for tvillingeforældre og tvillingegravide. Derudover tilbyder Helle forældrerådgivning samt supervision og konsultativ bistand til skoler, institutioner og pædagogisk psykologisk rådgivning. Helle er en efterspurgt foredragsholder og har i mange år været med i VIP-gruppen i Dansk Center for Undervisningsmiljø.

Skriv et svar